Akademie věd • okr. Karviná a okolí

Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i

Výzkum v oblastech technické fyziky se zaměřením na mechaniku tuhé a tekuté fáze a jejich interakce.

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.

Zaměřujeme se na výzkum materiálů a procesů zemské kůry a jejich vlivy na okolní prostředí. Zabýváme se strukturou antropogenních sedimentů.

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.

Vedeme vědecký výzkum v oblastech pravěkých a raných dějin na území Moravy i Slezska, převážně na základě archeologických pramenů. Zaměřujeme se na výzkum paleolitu a paleoetnologie, výzkum doby římské a stěhování národů a na slovanskou a středověkou …

Akademie věd Moravskoslezský kraj Karviná - katalog-skol.cz

www.katalog-skol.cz/dle-vykonu/akademie-ved/mora …

Akademie věd České republiky tvoří soustavu veřejných výzkumných pracovišť. Jejím hlavním posláním je uskutečňovat základní výzkum v oblasti přírodních, technic

Akademie věd České republiky - Akademie věd České republiky

www.avcr.cz/cs

Akademie věd České republiky - Akademie věd České republiky. Pronikněte do molekul, vesmíru i přírody. Přijďte na Veletrh vědy v Praze Letňanech. Od čtvrtka 8. do soboty 10. června se koná sedmý ročník Veletrhu vědy. Akci v areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech pořádá Akademie věd ČR.

Karviná – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Karvin%C3%A1

Karviná (polsky Karwina, ... Podle výzkumu prováděného společnou laboratoří Ústavu experimentální medicíny Akademie věd České republiky a Zdravotního ústavu Středočeského kraje na vzorku 23 městských strážníků v Karviné bylo v jimi vdechovaném vzduchu naměřeno 6,6 ng·m −3 benzo-a-pyrenu.

Akademie věd České republiky – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Akademie_v%C4%9Bd_%C4%8Ces …

Akademie věd České republiky (zkratka AV ČR) je organizační složka státu sdružující vědecké ústavy v České republice zabývající se převážně základním výzkumem. Ze zákona může zakládat veřejné výzkumné instituce .

Věda a výzkum - Akademie věd České republiky

www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum

Věda a výzkum - Akademie věd České republiky. Znalecká činnost. Partnerství. AVex. Co věda ví o variantách a mutacích koronaviru? Máme se obávat omicronu? Nová varianta má ve spike proteinu, ve špičce na povrchu viru, mnohem více mutací než ty předchozí. ...

Česká knihovnická periodika online – Knihovna Akademie věd ČR

www.lib.cas.cz/casopis_informace/ceska-knihovnic …

Jednotlivá čísla obsahují z větší části pouze reportáže z akcí uskutečněných v Regionální knihovně Karviná, dále také informace o budoucích akcích a novinkách v knihovně. SvětLIK. SvětLIK, periodikum s podnázvem Svět libereckých knihoven, je Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci vydáván jako čtvrtletník.

Pracoviště AV - Akademie věd České republiky

www.avcr.cz/cs/o-nas/struktura/pracoviste-av

Pracoviště AV - řazení dle vědních oblastí. ARÚB. Archeologický ústav AV ČR, Brno, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno. ARÚ. Archeologický ústav AV ČR, Praha, Letenská 4, 118 00 Praha 1. ASÚ. Astronomický ústav AV ČR, Fričova 298, 251 65 Ondřejov. BFÚ. Biofyzikální ústav AV ČR, Královopolská 135, 612 00 Brno.

Obchodní akademie Karviná, s.r.o. (Karviná, Hranice) • Firmy.cz

www.firmy.cz/detail/361844-obchodni-akademie-kar …

Učitel/ka Matematiky a přírodních věd na SŠ ... Obchodní akademie Karviná, s.r.o. Leonovova 1795/3, 733 01 Karviná, Hranice. Patička stránky.

O nás - Akademie věd České republiky

www.avcr.cz/cs/o-nas

Národní 3, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 221 403 111, E-mail: info@cas.cz

akademie věd a umění | Karviná

tritius.slu.cz/library/karvina/authority/905424

Toggle navigation Toggle user menu Toggle search. English. Czech; English; German; Polish; Slovak; Select catalog. Opava; Karviná; Společný katalog

Pro veřejnost - Akademie věd České republiky

www.avcr.cz/cs/pro-verejnost

09. 06. 2023. Pronikněte do molekul, vesmíru i přírody. Ve čtvrtek začal Veletrh vědy 2023. Veletrh vědy, největší vědecká akce v České republice, otevřela své brány široké veřejnosti ve čtvrtek 8. června v 10.00. V areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech prezentuje více než 100 vědeckých pracovišť, firem i science ...

Knihovny Akademie věd Karviná • Firmy.cz

www.firmy.cz/Instituce-a-urady/Vzdelavaci-instit …

Na Firmy.cz najdete 42 firem v kategorii Knihovny Akademie věd v Karviné. Vybrat si můžete z firem v okolí, třeba Knihovna Ústavu geoniky AV ČR, Knihovna Ústavu geoniky AV ČR, Knihovna Archeologického ústavu AV ČR,...

Vyhledávání - Akademie věd České republiky

www.avcr.cz/cs/vyhledavani

Národní 3, 110 00 Praha 1, Tel.: +420 221 403 111, E-mail: info@cas.cz

Elektronické informační zdroje – Knihovna Akademie věd ČR

www.lib.cas.cz/eiz

Elektronické informační zdroje. Vstupem do cílového zdroje uživatel prohlašuje, že byl seznámen a zavazuje se dodržovat Zásady pro užívání EIZ: Zásady pro užívání elektronických informačních zdrojů. Obsah EIZ je určen pouze pro výukové, studijní nebo vědecké účely a pro osobní potřebu uživatelů, nelze je v ...

Knihovny Akademie věd Karviná • Firmy.cz

www.firmy.cz/Instituce-a-urady/Vzdelavaci-instit …

Na Firmy.cz najdete 42 firem v kategorii Knihovny Akademie věd v Karviné. Vybrat si můžete z firem v okolí, třeba Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i., Knihovna Ústavu experimentální medicíny AV ČR, Knihovna Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR,...

Knihovny Akademie věd Karviná provozovna • Firmy.cz

www.firmy.cz/Instituce-a-urady/Vzdelavaci-instit …

Na Firmy.cz najdete 42 firem v kategorii Knihovny Akademie věd v Karviné a okolí provozovna. Vybrat si můžete z firem v okolí, třeba Knihovna Ústavu experimentální medicíny AV ČR, Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i., Knihovna Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR,...

Program 2021 - Týden Akademie věd ČR

www.tydenavcr.cz/program/2021

Prezenčně. přednáška. Zhodnocení nových archeologických zjištění z výzkumu: Sudice – ul. Stiborská. Sudice, Stiborská 157. Na přednášce budou prezentovány předběžné zjištění archeologického výzkumu v Sudicích na ul. Stiborská – výzkum z roku 2021. Posluchači budou seznámení s širší historií lokality ...

Zemětřesení dnes Turecko a Sýrie 2023: Stupeň, síla | Rexter.cz

www.rexter.cz/rubriky/zajimavosti/co-je-to-zemet …

Zemětřesení v ČR: Karviná, Chebsko, online, mapa zemětřesení, aplikace Seislok ... Geofyzikální ústav Akademie věd ČR na svém webu informuje, že na Tachovsku bylo 15. října 2022 zaregistrováno slabé zemětřesení s magnitudem 2,2, které pocítili lidé v širokém okolí (např. Planá, Tachov, Chodová Planá, Halže, Lom ...

Akademik – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Akademik

Akademik (zkratka akad.) je označení či titul obvykle související s členstvím v akademii věd (AV), přičemž konkrétní význam se v průběhu času měnil a stejně tak se liší i v rámci jednotlivých zemí světa.V mnoha zemích (včetně Československa) byl udělován jako titul značící nejvyšší akademickou hodnost – řádného člena akademie věd.

Registr digitalizace

www.registrdigitalizace.cz/rdcz

RD vznikl společnou aktivitou Národní knihovny České republiky, Knihovny Akademie věd, Moravské zemské knihovny a společnosti Inovatica. Pro zpřístupnění aktuální informace o stavu digitalizace koncovým uživatelům je použit vyhledávací nástroj Apache SOLR.