Obchodní a hospodářské komory

Česko-polská obchodní komora

Česko-polská obchodní komora

Obchodní komora poskytuje informace o možných obchodních partnerech v obou zemích a o základních podmínkách vzájemných obchodních styků. Zajišťujeme překlady a tlumočení v polském jazyce.

Okresní hospodářská komora Cheb

Nabídka služeb podnikatelským subjektům v oblasti podpory exportu, právního i legislativního servisu a poradenství.

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje

Poskytování poradenských a konzultačních služeb v otázkách spojených s podnikatelskou činností.

Družstvo ENVICRACK

Využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Zvyšování konkurenceschopnosti členů. Posilování laboratorního výzkumného potenciálu klastru.

Hospodářská a sociální rada Sokolovska

Provádění iniciativní a koordinační činnosti s cílem dosažení vyšší ekonomické a sociální úrovně regionu.

Okresní hospodářská komora Opava

Poskytování pomoci a podpory malým a středním podnikatelům při řešení jejich problémů. Podpora zahraničních vztahů, nabídka mimosoudního řešení sporů, hledání dodavatelů.

Asociace podniků topenářské techniky

Sdružení výrobců teplovodních kotlů, krbů a topidel a dovozců měřicí a regulační techniky pro vytápění.

Petr Engelhart

Nabízím průzkum trhu, vyhledání a audit dodavatele, přípravu a podporu jednání, kontrolu milníků projektu a výrobní dávky. Zaměření na asijské trhy.

SDRUŽENÍ ZPRACOVATELŮ AUTOVRAKŮ o.s.

Jsme sdružení firem, které ekologicky šetrným způsobem likvidují autovraky.

Okresní hospodářská komora Klatovy

Nabídka služeb podnikatelským subjektům v oblasti podpory exportu, právního i legislativního servisu a poradenství.

Okresní hospodářská komora Plzeň - jih

Okresní hospodářská komora Plzeň - jih

Poskytování služeb podnikatelským subjektům v oblasti podpory exportu, právního i legislativního servisu a poradenství.

ZAVŘENO (Otevírá v St 09:00)

Okresní hospodářská komora Přerov

Okresní hospodářská komora Přerov

Poskytování informací o domácích i zahraničních podnikatelských subjektech. Pořádání seminářů a poradenských služeb.

OTEVŘENO (Zavírá v 12:00)

Západočeské sdružení obrany spotřebitelů, o.s.

Zabýváme se shromažďováním a šířením informací souvisejících s ochranou spotřebitele a jeho práv. Poskytujeme poradenství.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 15:00)

Okresní hospodářská komora Kroměříž

Organizace podporující podnikatelské aktivity s cílem prosazovat, ochraňovat a zajišťovat zájmy a potřeby svých členů.

OTEVŘENO (Zavírá v 11:30)

Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje

Poskytování informačních, poradenských a školicích služeb pro podnikatele, podpora a propagace podnikatelů a zastupování zájmů členských firem.

OTEVŘENO (Zavírá v 11:30)

Okresní hospodářská komora Olomouc

Okresní hospodářská komora Olomouc

Organizace zajišťující informace o podnikatelských aktivitách v rámci regionu, ČR i EU a zaměřující se na zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelů.

OTEVŘENO (Zavírá v 12:00)

Okresní hospodářská komora Hodonín

Okresní hospodářská komora Hodonín

Nabízíme služby pro podnikatele z hodonínského regionu.

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:00)

Okresní hospodářská komora Břeclav

Poskytování poradenství pro začínající podnikatele v oblasti řízení podniku, financování projektů a daňové problematiky.

OTEVŘENO (Zavírá v 11:00)

Okresní hospodářská komora v Prostějově

Okresní hospodářská komora v Prostějově

Nabídka služeb podnikatelským subjektům v oblasti podpory exportu, právního i legislativního servisu a poradenství. Provoz CzechPointu.

OTEVŘENO (Zavírá v 11:30)

Okresní hospodářská komora Vyškov

Propagace nabídek a potřeb členských firem. Podpora rozvoje malého a středního podnikání, nabídka poradenství k fondům EU.

Okresní hospodářská komora Chomutov

Okresní hospodářská komora Chomutov

Nabízíme služby podnikatelským subjektům v oblasti podpory exportu, právního i legislativního servisu a poradenství.

OTEVŘENO (Zavírá v 11:30)

Jihočeská hospodářská komora

Jihočeská hospodářská komora

Pro své členy, firmy a podnikatele zajišťujeme komplexní služby, informační servis zdarma, poradenství, dotace z EU, vzdělávání, granty a podpory. Pořádáme odborné semináře, kurzy a jiné akce na regionální i mezinárodní úrovni.

Cech brusičů a výrobců nástrojů

Sdružování osob a společností z oboru broušení a výroby nástrojů pro obrábění kovů a dřeva.

Okresní hospodářská komora Jeseník

Okresní hospodářská komora Jeseník

Poskytování informací o podnikatelských činnostech svých členů. Nabídka poradenských a konzultačních služeb.

Okresní hospodářská komora Brno-venkov

Nabízíme služby podnikatelským subjektům v oblasti podpory exportu, právního i legislativního servisu a poradenství.

Krajská hospodářská komora Jižní Moravy

Sdružování komor z okresů Jihomoravského kraje. Podporování začínajících podnikatelů, pořádání vzdělávacích seminářů a podnikatelských setkání.

Klastr českých nábytkářů, družstvo

Klastr českých nábytkářů, družstvo

Hlavním cílem je zvýšit export českého nábytku do vytipovaných zahraničních teritorií.

Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí

Dobrovolná organizace sdružuje samostatné likvidátory pojistných událostí, odhadce škod a další odborníky podílející se na řešení škodných událostí.

Regionální hospodářská komora Brno

Regionální hospodářská komora Brno

Zabýváme se nabídkou podnikatelského a informačního servisu, vzdělávacích akcí, obchodních misí a databází kontaktů.

Svaz podnikatelek České republiky, o.s.

Sdružování a podpora podnikatelů. Zaměřujeme se na odborné konzultace ve všech oblastech, týkajících se podnikání, pomoc při zpracování business plánu.

Okresní hospodářská komora Šumperk

Zprostředkovávání informací o členských firmách a zastupování jejich zájmů.

Okresní hospodářská komora Most

Poskytování poradenských a informačních služeb podnikatelům. Dále nabízíme poskytnutí kancelářské techniky, pronájem zasedací místnosti a kanceláře, překlady z a do anglického a německého jazyka, vyhledávání a předávání firemních kontaktů a další.

Okresní hospodářská komora Louny

Nabídka služeb podnikatelským subjektům v oblasti podpory exportu, právního i legislativního servisu a poradenství.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Česko-Keňská smíšená obchodní komora

Zprostředkujeme obchod a kontakty mezi Českou Republikou a Keňou. Nabízíme informace o možnostech na východoafrických trzích a další. Zaměřujeme se také na dodávky kávy a čaje přímo ze země původu.

Okresní hospodářská komora Teplice

Poskytování služeb podnikatelským subjektům v oblasti podpory exportu, právního i legislativního servisu a poradenství.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Okresní hospodářská komora Kladno

Nabízíme služby podnikatelským subjektům v oblasti podpory exportu, právního i legislativního servisu a poradenství.

Okresní hospodářská komora Jihlava

Chráníme zájmy svých členů sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. Hlavním posláním komory je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.

OTEVŘENO (Zavírá v 12:00)

Krajská hospodářská komora kraje Vysočina

Poskytování poradenských a informačních služeb podnikatelům.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:30)

Okresní hospodářská komora Pelhřimov

Nabídka poradenských a konzultačních služeb v otázkách spojených s podnikatelskou činností, podávání informací týkajících se Evropské Unie. Pořádání seminářů.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:30)

GRANEX, spol. s r.o.

Zabýváme se obchodní činností a řešením pohledávek.

Okresní hospodářská komora v Ústí nad Labem

Nabízíme služby podnikatelským subjektům v oblasti podpory exportu, právního i legislativního servisu a poradenství. Zaměřujeme se na podporu malého i středního podnikání, evropské integrace, právní a legislativní služby, celní a certifikační služby, podporu …

Česká protipovodňová asociace

Jsme sdružení firem zaměřených na podporu protipovodňové ochrany. Prosazujeme preventivní opatření v ochraně před povodněmi.

Okresní hospodářská komora Žďár nad Sázavou

Zabýváme se podporou a rozvojem podnikatelských aktivit či prosazováním a ochranou zájmů při zajišťování potřeb členů a podnikatelských subjektů.