Advokáti a notáři

Advokátní kancelář – Mgr. Michal Zákravský

Komplexní právní služby se specializací na poradenství v oblasti občanského, obchodního, rodinného, pracovního a trestního práva, sepisování smluv, zastupování klienta před soudem, jednání v trestním řízení a také zastupujeme u přestupkového řízení. Veškeré …

OTEVŘENO (Zavírá 15:00)

Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk KOSCHIN

Kompletní servis pro podnikatele. Poradíme v právních záležitostech ve vztazích se zaměstnanci i s obchodními partnery a zákazníky. Nabízíme také daňové a účetní služby, abyste měli v pořádku své finance. Zpracováváme i mzdové a personální agendy. Zajišťujeme …

Dražby EU s.r.o.

Pro naše klienty zajistíme komplexní služby v oblasti dobrovolných a nedobrovolných dražeb, veřejných dražeb a vymáhání pohledávek. Dále nabízíme veškeré právní služby a poradenství k uspokojení Vašich pohledávek. Dražíme domy, byty a nemovitosti.

OTEVŘENO (Zavírá 11:30)

JUDr. Tereza Chadimová, advokátka a mediátorka

Advokátka zabývající se generální právní praxí. Komplexní právní servis. Zastupování před soudy a úřady, sepsání a revize smluv, právní poradenství. Vymáhání pohledávek, náhrada škody, právo trestní, občanské, rodinné, zdravotnické, ochrana osobnosti, právo …

JUDr. Lenka Řehulová, Ph.D., advokátní kancelář

Profesionální právní služby, zastupování fyzických a právnických osob před soudními, správními a jinými orgány. Advokátní kancelář s generální právní praxí je zaměřena zejména na občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní právo. Právní služby …

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Mgr. Zuzana Geroldová – notář

Poskytování notářských služeb: dědictví, družstva a společenství vlastníků jednotek, majetkové smlouvy manželů a snoubenců, notářské úschovy, notářský zápis jako podklad pro exekuci, obchodní společnosti, ověřování a osvědčování, převody ...

OTEVŘENO (Zavírá 12:00)

Advokátní kancelář JUDr. Alicja Klimešová,JUDr. Zdeněk Klimeš, Mgr. Alicja Kellerberg Klimeš, LL.M.

Advokátní kancelář JUDr. Alicja Klimešová a JUDr. Zdeněk Klimeš vznikla 1.2.1991 a v současné době sídlí v kanceláři v Havířově – Městě na ulici U Stromovky 9/1481. Zajišťujeme právní služby pro fyzické a právnické osoby (občany a společnosti) ve všech ...

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

JUDr. Marcela Neuwirthová

Poskytování právních služeb v oblasti likvidace, konkurzu a vyrovnání, občanského, obchodního a trestního práva.

Mgr. Karel Kvasnica

Nabídka komplexních právních služeb.

JUDr. Eva Cechlová

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Út 07:00)

Mgr. Alicja Adamusová Rzymanová

Komplexní právní služby v oblasti práva občanského, trestního, obchodního, pracovního, rodinného a medicínského práva.

JUDr. Marek Kříž Ph.D., advokát

Poskytuji právní služby zejména v oblasti práva obchodního, občanského, pracovního a trestního. Dále nabízím sepisování všech druhů smluv a žalob, zastupování před státními orgány a soudy všech stupňů, ověřování podpisů, zajišťování úschovy peněžních ...

Mgr. Bogdan Hajduk

Nabídka advokátních služeb v oblasti obchodního práva.

JUDr. Marek Jakubík, advokát

Nabídka advokátních služeb v oblasti občanského, rodinného, správního a pracovního práva.

Jakub Hrušovský

Pomáháme lidem v tíživé situaci získat náležité odškodné, které jim ze zákona náleží.

JUDr. František Kubín

Poskytování advokátních služeb v oblasti generální praxe.

Mgr. Šárka Niemczyková, advokát

Nabídka právních služeb zejména v oblasti práva občanského, rodinného, trestního a správního.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

JUDr. Pavla Doleželová

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

Mgr. Petra Vlčková

Poskytování notářských služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:30)

JUDr. Jindřich Palička, advokát

Nabídka služeb v oblasti občanského, rodinného, pracovního a trestního práva.

JUDr. Blanka Nováková

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na bytové právo.

JUDr. Jaromír Sýkora

Nabídka právních služeb v oblasti obchodního a občanského právo.

JUDr. Bronislav Sikora

Nabízím služby v oblasti obchodního, občanského a pracovního práva.

JUDr. Vladimír Farana

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

Mgr. David Maryška, advokát

Nabídka právních služeb v oblasti generální praxe.

Mgr. Radim Struminský, advokát

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

Mgr. Tomáš Ondruch, advokát

Nabídka komplexních právních služeb v oblasti občanského, rodinného, obchodního či trestního práva a převodů nemovitostí. Zastupování před soudem.

Mgr. Petr Šimek

Nabídka služeb advokátní kanceláře.

ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

JUDr. Jana Graňáková

Poskytování komplexního právního poradenství se specializací na obchodní, trestní, rodinné a průmyslové právo. Činnost insolvenčního správce.

JUDr. Petr Kocur

Provozování advokátní kanceláře.

ZAVŘENO (Otevírá Čt 08:00)

JUDr. Renata Kadlubcová, advokát

Provozování advokátní kanceláře se zaměřením na obchodní a pracovní právo.

JUDr. Marcela Žoričová

Provozování advokátní kanceláře. Nabídka soudního tlumočení a překladů.